Holtet Pukk og Betong
Slettemoen
3535 KRØDEREN
TLF: 32 14 78 50
post@holtetpukk.no

Holtet Pukk og Betong AS er lokalisert med hovedsete i Krødsherad kommune. Firmaet har ca 45 ansatte fordelt på ulike områder. Våre arbeidsområder er innen produksjon og levering av ferdigbetong, produksjon og levering av sand og knuste masser. Samt større og mindre anleggsarbeider som for eksempel opparbeide av vei vann og kloakk. Firmaet har de siste årene omsatt for ca 100 millioner kr.

I Redalen i Krødsherad kommune har vi et blandeverk med tilhørende fasiliteter. Blandeverket har en kapasitet på 40 m3/time. Fra dette anlegget har vi produsert ca 20 000m3 ferdigbetong de siste årene. Her har vi også vårt stasjonære pukkverk hvor vi produserer masser for salg, men også steintilslaget til betongen blir produsert her.   Vår administrasjon og sentralbord er også lokalisert her.

I Modum kommune disponerer vi en stor grusforekomst med grus som er spesielt godt egnet til produksjon av betong. Her har vi sorteringsverk for foredling av sandtilslaget til betongen. Her har vi også et blandeverk for ferdigbetong som vi fikk produksjonstillatelse på 2010. Dette verket har en kapasitet på 100 m3/time og ligger sentralt plassert mot Modum og Drammen.

Vår anleggsavdeling tar på seg oppdrag i hele fylket. Vi disponerer en del tungt utstyr til masseforflyttning m.m. Vi disponerer også et nytt mobilt pukkverk med kapasitet på 300 tonn per time som vi tar på oss jobber med for eksempel ved utbyggingen av større veiprosjekter.

Dette er kun en kort innføring av hva vi har erfaring med og kan tilby dere som kunder. Skulle det være ønskelig med ytterligere informasjon er dere velkomne til å ta kontakt med oss.