Vi disponerer 13 Gravemaskiner med tilhørende utstyr for masseforflyttning.Vi tar på oss både store og små oppdrag. Noen av våre sjåfører har over 30 års erfaring.